www.trest.rsКлиматски услови – умерено континентална клима погодује развоју дивљачи као и други природни услови а пре свега незагађена вода и пашњаци, ливаде, шуме и друго.
Углавном је ловни терен брдско равничарског карактера и дозвољен је лов кратконогим гоничима и псима: птичари, теријери и др., док у селима преко 500 метара надморске висине може се ловити и дугоногим гоничима: балканци, посавци, алпинци и друго.
На територији општине, на површини од преко 65.000 ха налазе се и ловишта ЛУ Трест.
Од крупне дивљачи заступљена је срнећа дивљач и дивље свиње, а од ситне: зец, фазан, препелица, дивља патка, глувара и крха шумска шљука, грлица, пољска јаребица. Развоју ловства доприноси унапређење, заштита и гајење дивљачи, одржавање здравственог стања и спречавања ширења болести код дивљачи, подстицање бројности, контрола ловишта уз спречавање ловокрађе и криволова, унапређење стручне и чуварске службе и прописно обележавање терена. Афирмацијом ловства повећава се и укупна туристичка понуда уз максималну искоришћеност потенцијала.
Од горе поменуте дивљачи сигурно су неке у транзиту, конкретно препелица и дивља патка (пловка), а остале се задржавају и размножавају на поменутим теренима. Од предатора присутни су куна белица, дивља мачка, лисица (однедавно шакал и вук). Не тако давно било је јелена лопатара и дивокоза које су се спуштале са планинског масива Хомољских планина и Кучаја.
Присутно је много птица које се не лове, а ту предњаче и достојанствено господаре небеским просторима, птице грабљивице, јастребови, орлови и друге.
Млавски крај изузетно је богат пре свега дивљачи, где само ловачко удружење „Трест“ годишње улови преко: 2.000 фазана, 1.000 зечева, 30 комада срнеће дивљачи и исто толико дивљих свиња. Интересовање за летњи лов не влада, а подаци говоре да има доста: препелица, грлица, гугутки, голубова и дивљих патки. Ловачко удружење „Трест“ прихвата ловне туристе сваког тренутка јер за то има потребну документацију у сарадњи са Ловачким савезом Србије, одређеним министарствима и агенцијама. Оно организује 6 разноврсних ловачких манифестација где ловци могу пронаћи себе ловећи и дружећи се.


Републичка ловна манифестација „Лов на бакарну лисицу“ у Каменову, „Лов на дивљу свињу“ у местима: Мелница, Стамница и Витовница, „Лов на срндаћа“ у Рановцу и друге, јединствене су у Србији и у самом врху по свом значају. Свака од поменутих манифестација окупља и до 500 ловаца из ближе и даље околине, а у госте долазе и ловци из Црне Горе и Републике Српске. Све је више најава и интересовања за повезивање и дружење са ловцима из: Словеније, Хрватске, Македоније и Бугарске.

Ловачко удружење „Трест“
Градски парк 1, 12300 Петровац на Млави
Телефон: 012/332-244
www.trest.rs