Ловачко удружење Трест из Петровца на Млави је у последње време све познатије по успешно изведеним лововима, по фондовима дивљачи које одржава у оптималном нивоу, по традицији коју одржава 120 година али и по улагањима у ловиште и плановима за развој ловства у овом крају. Ово је део приче о овом ловачкоим удружењу.