Нови ловачки испит биће одржан:

дана 3. августа 2021. године у Баточини.

Информације на тел: +381 64 1406669 (управник Зоран)