Ловачка картаДраги ловци !

Очекује нас велики јубилеј и прослава 120 година живота и рада нашег ловачког удружења.
Ми смо на почетку мандата, тако да нам предстоји велики и одговорни посао који захтева лов и ловство, генерално речено.
То је уједно и велики изазов, сигурно неће бити све лако. Све то можемо учинити ако будемо сложни, вредни и јединствени.
Нема тога проблема који не могу решити људи, понављам, ако су сложни, ако има добре воље.
Овим, покушали смо да сачувамо од заборава многе лепе догађаје, ловце, све оно што прати лов....
Нека нам је срећан јубилеј: „ Добар поглед“!

У Петровцу на Млави:
19. 05. 2018. год.
Председник ловачког удружења: „Трест“ Ненад Животић

ПОВОДОМ ДРУГОГ ДОПУЊЕНОГ ИЗДАЊА КЊИГЕ

Ево изненада указала се прилика, а тако изгледа бива у животу, када се човек не нада, нешто лепо и добро се догоди. Тако и ово да се изда Друго допуњено издање ове књиге. Заправо на предлог председника удружења Ненада Животића-Неше Дапана (презимена су нам иста али нисмо у родбинским везама) да се уради овај важан посао а све за предстојећи јубилеј прослава 120 година лова и ловства млавског краја. Заправо толико је протекло од организовања првог друштва, тј. ловства ловачког удружења „Трест“ Петровац на Млави. Исти јубилеј биће одржан 19. Маја 2018. године Наравно руководство Удружења се сложило да се књига допуни једним поглављем и др. у коме би било наведено све шта се догађало у животу и раду Удружења за ове две последње деценије 21 века. Наравно треба начинити евентуалне исправке и допуне из првог издања а све у циљу за окруживања једне историјске целине лова и ловства овог краја.

Сигурно да је овај потез одличан и прави гледано из мог угла као писца и хроничара. Не ради мене и садашњих ловаца, већ ради некадашњих и будућих. Јер ловачко удружење „Трест“ заслужује овакву публикацију. У толико пре јер ово удружење није мало по много чему! На против велико је у односу на неке и друге у целој Североисточној Србији тј. Под Хомољу. Друго, ово удружење има много добрих страна, ствари, али некако увек били смо недовољно заступљени у ловачким форумима. Сада је прилика да се многи подсете наше лепе и богате историје и прошлости, нашег континуитета живота и рада у удружењу....

„Зграде на Тресту, ШИК Кучево је подигло, радили су лугари који су били на служби код шумске управе ", а ја као аутор А. Ж. додајем, „На једној згради радили су извиђачи, затвореници општинског затвора који су били кажњавани за лакше прекршаје а под руковођењем начелника Симића. Сам инг. Миловановић признаје да за једну зграду ловачко удружење дало 5.000 динара тадашњих. Зграда је подигнута 1966. године и речено је да исту ловци могу да користе за време ловова и друге потребе. О томе је сачињен и уговор. Ловци су тако дуго и користили. (Последње реченице сам цитирао из непотпуне ловно-привредне основе, из 1996.-97. године аутора инг. Миловановића на стр. 20, а коју је мени срдачно као аутору књиге касније поклонио). Међутим, поменути уговор нисам видео и немамо га. Све ово потврђује да ловци располажу неким правима за једну од зграда на поменутом излетишту. Као члан Управног одбора, (у време председника А. Ж. Гере) задужен за овај део ловишта пар пута је одлазио у Кучево у дирекцију ШИК - а Ненад Животић из Петровца, водио разговоре о деобном билансу са њиховим директором, сада „Србија шуме“.

Ови коментари заслужују тако да их назовемо,пођимо редом по страницама:

150. Награђивања - коментар и цитат: „Појединци нису заслуживали, то је била брука“
Стр. 152. За Драгослава - Дражу Марковића дописао: „Пијанчио и бекријао у друштву девојака“...
Стр. 158. Око велике несташице муниције и акције уништавања паса луталица у граду, ставио је следећи коментар: „Убио их је у граду, а не у ловишту, могао је неког пролазника да рани“...,(односи се на Свету Дамњановића)
Стр. 169. Поново Хвар,исти критичар : „3а кркање и кратко летовање, ишли су и они који нису били ловци, а и водили су жене“...
Стр. 195. Цитирам : „Имао сам много мука са ловокрадицама, било их је много, као и рибокрадица, оштро смо се сукобљавали“
Стр. 299. Секција Стамница : „Највећи криволовац Јанковић Богосав“...( Такође га је описао у својој непотпуној ловној основи, примедба А. Ж.);

Све ове допуне, исправке и коментаре написао је инг. Миодраг Миловановић Шумар, који је тада живео у Пожаревцу, преминуо 2010. године По истим смо дискутовали, а ја записивао у лето 2000 године. Такође исто је записао у виду фуснота у мојој књизи „Век ловства” а коју је после поклонио, видео сам, ловцу Леки Угриновићу из Брзохода, свом рођаку. Сигурно да је инг. Миодраг Миловановић, тј. чика Миле, записивао и коментарисао још... . Сматрао сам да је то много мање важно за Вас читаоце и историјску истину.

Ловац Треста Радосављевић Љубинко, СибницаЈедну веома занимљиву и истиниту причу чуо сам од почасног ловца Миленка Радосављевића, власника фирме „Еврометал“. Како је његов отац Љубинко из моравског места Сибнице као ловац ловачког друштва „Трест“ 1948. године кретао ноћу не би ли стизао на обавезне сутрадан акције и хајке. Кретао би по веома лошем времену киши, ветру, дубоком снегу у Петровац, на Трест и околину. Шта је то, љубав према лову, страст, како ово да назовемо, упорност издржљивост? То потврђује и одсликава многе ловце као људе. Таквих хајки било је много а и вукова који су чинили штете народу по селима, сточарима и стоки.
На крају по упутству државе и ресорног министарства пришло тровању вукова, о чему смо писали. Дуго вукова у овом крају није било, до осамдесетих година прошлог века. Сетимо се да су нека села из данашње општине Жабаре и Мало Црниће по тадашњој управној подели припадала срезу млавском.

Стари новински чланци - Stari novinski članci

 

Фото галерија - Foto galerija - Photo gallery

Стари новински чланци - Stari novinski članci